ZS5602

Ngày đăng: 02/12/2014


 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

 Bộ chọn 6 vùng

 

- Không bị ngắt nhạc nguồn khi có thông báo


- Có 6 vùng cho BGM và 6 vùng cho thông báo, có nút ALL CALL


- Có thể kết nối nhiều thiết bị để mở rộng thêm nhiều vùng


- Có thể chọn vùng từ xa qua Micro thông báo, hoặc chọn vùng tại chỗ bằng panel phía trước