ZS5601

Ngày đăng: 02/12/2014


 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

 Bộ chọn 6 vùng


- Có thể chọn từ vùng 1 đến vùng 6 hoặc chọn 6 vùng cùng 1 lúc (ALL CALL)


- Có thể kết nối nhiều thiết bị để mở rộng thêm nhiều vùng


- Có thể chọn vùng từ xa qua Micro thông báo, hoặc chọn vùng tại chỗ bằng panel phía trước