ZS5121

Ngày đăng: 02/12/2014


 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

  Bộ chọn 12 vùng


- Có thể chọn thứ tự từ 1 đến 12 vùng hoặc 12 vùng cùng 1 lúc (ALL CALL)


- Có thể kết nối nhiều thiết bị để mở rộng thêm nhiều vùng


- Có thể chọn vùng từ xa qua Micro thông báo, hoặc chọn vùng tại chỗ bằng panel phía trước