Vinhomes Metropolis Liễu giai

Ngày đăng: 09/04/2018


Vinhomes Metropolis Liễu Giai

Hisharp camera

Địa chỉ: Số 29, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Chủ đầu tư: Tập đoàn đầu tư bất động sản Vingroup

Hạng mục thi công:Hệ thống chỉ dẫn đỗ xe