Vincom Thanh Hóa

Ngày đăng: 09/04/2018


 Vincom Thanh Hóa

Hisharp camera

Địa chỉ: đường Trần Phú – Phường Điện Biên – thành phố Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Tập đoàn đầu tư bất động sản Vingroup

Hạng mục thi công:Hệ thống chỉ dẫn đỗ xe