Vietcombank Vĩnh Phúc

Ngày đăng: 09/04/2018


 Vietcombank Vĩnh Phúc

Hisharp camera

Địa chỉ: Số 92, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Hạng mục thi công: Hệ thống điện nhẹ