Vietcombank KonTum

Ngày đăng: 09/04/2018


 Vietcombank KonTum

Hisharp camera

Địa chỉ: Số 348 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Hạng mục thi công: Hệ thống điện nhẹ