VP-2241/2421

Ngày đăng: 05/11/2014


 


 

- Đặc tính kỹ thuật:

 

- Kết hợp với hệ thống VM-3000 Series để mở rộng thêm công suất cho hệ thống

 

 

mà không cần phải mở rộng thêm thiết bị trung tâm của hệ thống nhằm giảm thiểu

 

 

chi phí.

 

 

- VP- 2241 = âm ly 240W x 1 CH.

 

 

- VP-2421 = âm ly 420W x 1 CH.