VM-3240E / VM-3360 E

Ngày đăng: 05/11/2014


  

 

- Đặc tính kỹ thuật:

 

- VM-2240E / VM-3360E : là bộ điều khiển trung tâm mở rộng bao gồm 1 âm ly tích hợp.

 

- VM-2240E = Bộ điều khiển + Âm ly công suất 240W.

 

- VM-3360E = Bộ điều khiển + Âm ly công suất 360W.

 

- Spekear output: 6

 

- Fire arlam input: 6

 

- Control input: 8

 

- Control output: 8

 

- Nguồn : 230 VAC, 50/60 hz.

 

- Kích thước: 482 (W) x 132.6 (H) x 431.2 (D).

 

- Công suất tiêu thụ: MAX 600W.