VM-3240 VA / VM-3360 VA

Ngày đăng: 05/11/2014


 

 

- Đặc tính kỹ thuật:

 

 

- VM-2240 VA / VM-3360 VA : là bộ điều khiển trung tâm bao gồm 1 âm ly tích hợp.

 

 

- VM-2240 VA = Bộ điều khiển + Âm ly công suất 240W.

 

 

- VM-3360 VA = Bộ điều khiển + Âm ly công suất 360W.

 

 

- Có thể dùng thêm âm ly ngoài để tăng công suất hệ thống

 

 

- BMG input : 4

 

 

- Spekear output: 6

 

 

- Fire arlam input: 6

 

 

- Control input: 8

 

 

- Control output: 8

 

 

- Nguồn : 230 VAC, 50/60 hz.

 

 

- Kích thước: 482 (W) x 132.6 (H) x 431.2 (D).

 

 

- Công suất tiêu thụ: MAX 600W.