Tòa Nhà Lotte Center Hanoi

Ngày đăng: 17/08/2016 

Tòa Nhà Lotte Center Hanoi.

 


* Dự án tòa nhà Lotte Center HaNoi

 

* Địa Điểm: 54 Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội.

 

* Hạng mục lắp đặt : Hệ thống AV


  Một số hình ảnh của hệ thống: