Tòa Nhà Kumho Asiana Plaza HCM

Ngày đăng: 18/08/2016 

Tòa Nhà Kumho Asiana Plaza HCM.

  

 

 

* Dự án tòa nhà  Kumho Asiana Plaza

 

* Địa Điểm: 39 Lê Duẩn - Quận 1 -  Hồ Chí Minh.

 

* Một số hình ảnh của dự án: