Tòa Nhà Hyundai Hillstate

Ngày đăng: 18/08/2016 

Tòa Nhà Hyundai Hillstate.

 

 

 * Dự án tòa nhà  Hyundai Hillstate.

 

* Địa Điểm: Đường Tô Hiệu -  Hà Cầu - Hà Đông - Hà Nội

 

* Hạng mục lắp đặt: Hệ thống âm thanh thông báo