TD6080

Ngày đăng: 02/12/2014


  

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

Bộ chọn vùng và giải mã tín hiệu 8 kênh


- Lập địa chỉ cho 8 vùng, có thể mở rộng lên đến 248 vùng


- Tích hợp bộ chọn vùng 8 kênh


- Thiết lập ưu tiên cho việc cài đặt nhiều điểm thông báo