RM-210

Ngày đăng: 05/11/2014


 

 

 

- Đặc tính kỹ thuật:

 

- Được gắn vào RM-200M để mở rộng thêm các phím chức năng.

 

 

- Key chức năng: 10 key.

 

 

- Số lượng: Max 4 thiết bị RM-210 có thể kết nối tới RM-200M.