RM-200M

Ngày đăng: 05/11/2014


 

 

 

- Đặc tính kỹ thuật:

 

- Nguồn: 24 VDC.

 

 

- Key chức năng: 10 key.

 

 

- Số lượng: Max 4 thiết bị RM-200M có thể kết nối tới hệ thống VM-3000 Series.

 

 

- Kết nối: sử dụng cáp tín hiệu Cat 5.

 

 

- Kích thước: 190( W ) x 76.5( H ) x 215 ( D ) mm.