Public address (PA) systems 6000 SERIES PC CONTROL SYSTEM

Ngày đăng: 08/04/2013


I. MÔ T H THNG

- H thống PA (Puplic Address) đáp ng đưc c yêu cầu về tng báo gia c b phn trong các khu vc ca toà nhà vi nhau vi các đc đim sau:- Các khu vực đưc chia thành các nm khác nhau vi các đa ch riêng bit. T bt c v trí nào ca toà nhà chúng ta s dng bàn gọi cũng có th gọi đến tng vùng (zone) đã đưc thiết lp trưc đó hoc tng báo cho toàn vùng (All zone) khi cần thiết.

- H thống s dụng trong các công trình Bnh Vin, khách Sn, Cao c Văn Png, Nhà Máy, …

- Trong điu kin bình thưng hthng s phát nhc nn dùng cho vic gii trí ti c khu vc yêu cu hoc dùng để thông báo cho các v trí cn thiết ca tòa nhà. Khi có tín hiu báo cháy đưa vào h thống (đã đưc kết ni và thiết lp tc) thì hệ thng phát ra nhng tin báo đng khn cp đã đưc lưu tc đó đến tt c các khu vc ca tòa nhà hoc một ku vc mc đnh đưc i đt tc đó. Khi có nhân viên bo v hoc nhân viên PCCC thông báo mt tin nhn khn cấp(tng báo bng Emergency micro kèm theo hthng mt trưc Controller) thì lp tc quyn ưu tiên tng báo đó s đưc ưu tiên cao nht. Trong tng hp có ha hon xy ra, h thống s đưc dùng ưu tiên cho vic thông báo hưng dn thoát him, tuân theo tiêu chun IEC 60268-5., EN55103, EN55020..Đt chng nhn ISO 9001, ISO14001.

II. H THỐNG BAO GM

- Trung tâm điu khin và chn vùng ( Emergency combination system ) : Kết ni vi 16 vùng loa thông báo, có th m rng lên đến 160 ng loa. Ngõ vào cho bàn gi, ngõ ra loa loi 100V và kết ni đưc lên đến 32 bàn gi.

- Vùng m rng(Emergency combination system):dùng đ b xung 16 vùng loa thông báo cho controller và có thkết ni vi 16 đưng kích vào từ h thống khác: như báo cháy, báo giờ, …

- B phát tín hiu thông báo khn ( Emergency panel): Phát tín hiu thông báo khn cấp, ch hp micro thông báo khn (thông báo khn khi có ho hon hoc nhng tin khn đến các khu vc ca h thống).

- B khuếch đi tín hiu (Power Amplifier): ng đ b xung công suất (480/360/240/120W) cho h thng.

- B phân phi tín hiu cho Amplifier ( Program distributor) : Cung cp tín hiu ngun phát cho h thống có công sut ln ( T 2 Amplifier tr lên).

- B m rng micro chn vùng ( Remote mic extender): Kết ni m rng 8 micro chọn vùng ( ti đa 4 b cho 1 h thng).

- B điu khin ma trn (PA Audio Matrix) b điu khin ma trn audio, kh năng phát đng lot 8 ngun vào cùng lúc ( Phát đồng thi 3 ngun nhc nn cho tng khu vực khác nhau).

- B giám sát ngõ ra Amplifier ( Moniter panel ) : giám sát ti đa 8 Amplifier cho mt bộ.

- B kim tra tín hiu ng ra loa ( Speaker line checker ) : giám sát ti đa 24 ngõ ra loa.

- B ghi âm thông báo k thut s ( Multi voice file ) : Ghi và phát âm thanh thông báo khn cp bng nhiu ngôn ngữ.

- B đnh thi gian ( Weekly program time) : đnh thi gian hàng ngày, hàng tun , vi 15 âm điu nhc khác nhau có sn.

- B sc bình và lưu tr ngun(Backup Power): thi gian backup cho phép là 30 phút dùng khi mt ngun đin chính.

- Đu CD : dùng đ phát nhc nn gii trí cho toà nhà, đc đư tt c các loi đĩa CD-MP3- WMA.

- B phát AM/FM: Dùng đ phát tín hiu AM/FM.

- Micro chn  vùng(Call station  ): Micro đin đng đ nhy cao dng c ngng, kiu lp đt đ trên bàn, có nút chn vùng, các bàn gi đưc ni vi nhau theo kiu vòng loop bng cáp UTP Cat 5e đưc đt ti phòng v, quy tiếp tân, phòng chi và phòng điu khin,dùng đ thực hin tin thông báo đến c khu vực ca h thng.

- Micro thông báo khn (Emergency micro): Dùng đthông báo khn khi có ho hon hoặc nhng tin khn đến các khu vc ca h thống.

- Loa âm trn 3-6-12-20-50-80W (Ceiling Speaker): Đưc lp dọc theo hành lang, và khu vc văn phòng, hành lang ca tòa nhà.Dùng phát nhc nn và các tin thông báo đến c khu vực trong h thng.

- Loa gn tưng 3-10-30W ( Wall Speaker ) : Đưc lp dc theo hành lang, và khu vực văn phòng, hành lang ca tòa nhà.Dùng phát nhc nn và c tin thông báo đến các khu vc trong h thống.

- Loa nén 10-20-30-50W (Horn Speaker): đưc lp ti các khu vc có tiếng n cao như nhà xưng,khu vc công cộng,bãi xe.

III. ĐẶC NH K THUẬT CỦA H THỐNG

- 6000 SERIES PC CONTROL SYSTEM  là hệ thng ch hp t 6 vùng tng báo , có thể mở rộng lên tới 160 Zone thông báo.

- Kết hp hệ thống báo cháy đthông báo cháy cho toàn b tòa nhà hoc khu vc báo cháy được lập trình sẵn.

- H thống tng báo khn cp, thông báo chn vùng ( 1-160 vùng hoc tc cả).

- Phát tín hiu báo khn cp bng nhiu ngôn ng tng qua thiết b ghi âm k thut s ( Multivoice file).

- Định thời gian làm việc, hang ngày, hang tuần.

- Phát nhc nn (BGM ) , AM/FM Tuner.

- Kh năng kết ni vi các tòa nhà bng nhiu hthống khác nhau qua hệ thống cáp quang ( ti đa 15 KM )

- Điu khin và kết ni nhiu h thống bng gii pháp TCP/IP.

- M rng ti đa lên ti 32 Micro chn vùng ( RM-6024)

- Kết nối và điu khin  thng qua máy tính.

- Có th phát đồng lot 3 nguồn nhc nn khác nhau ti một thi đim và 8 nguồn phát khác nhau ti 1 thi đim cho nhiu vùng khác nhau ( AUDIO MATRIX 8 BUS).