PGS

Ngày đăng: 03/12/2015  

Phần mềm quản lý hệ thống chỉ dẫn - PGS:

 

 

 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

- Phần mềm quản lý hệ toàn bộ hệ thống chỉ dẫn đỗ xe trong hầm.

 

- Hiển thị thời gian thực các thông số từ cảm biến gửi về, điều khiển hiển thị và giám sát  bảng hiển thị thông tin

 

- Cấu hình PC yêu cầu: 

 

+ Processor : over Intel Core I3, 3G


+ OS : Windows 7, 64bit


+ Ram : 2GB RAM, 500GB HDD


+ Ứng dụng : NET 3.5


+ Network : Gigabit
 


 

 • PBFDNgày đăng: 03/12/2015

  Bảng hiển thị thông tin DKEE - PBFD

  Xem tiếp

 • BGDNgày đăng: 03/12/2015

  Bảng chỉ đẫn DKEE - BGD

  Xem tiếp

 • LGMNgày đăng: 03/12/2015

  Đèn báo trạng thái DKEE - LGM

  Xem tiếp

 • USMNgày đăng: 03/12/2015

  Cảm biến sóng âm DKEE - USM

  Xem tiếp

 • DAP-610Ngày đăng: 03/12/2015

  Máy tính phí tự động DKEE - DAP-610

  Xem tiếp

 • CCUNgày đăng: 03/12/2015

  Bộ điều khiển trung tâm thiết bị chỉ dẫn DKEE - CCU

  Xem tiếp

 • SCUNgày đăng: 03/12/2015

  Bộ điều khiển khu vực DKEE - SCU

  Xem tiếp

 • DPR-PDNgày đăng: 03/12/2015

  Camera nhận diện biển số xe DKEE - DPR-PD

  Xem tiếp

 • DRF400/30/10Ngày đăng: 03/12/2015

  Đầu đọc thẻ xa / gần DKEE - DRF400/30/10

  Xem tiếp

 • DEB-60Ngày đăng: 03/12/2015

  Barrier điện tử DKEE - DEB-60

  Xem tiếp

 • DTD-610Ngày đăng: 03/12/2015

  Máy phát vé barecode DKEE - DTD-610

  Xem tiếp