PD1160

Ngày đăng: 02/12/2014


 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

  Micro thông báo cho hệ thống ma trận


- Có thể thông báo 8 / 16 vùng


- Kết nối trực tiếp đến điều khiển trung tâm MxP2188