PBFD

Ngày đăng: 03/12/2015 

Bảng hiển thị thông tin DKEE - PBFD:

 

 

Thông số kỹ thuật cơ bản:

 

- Hiển thị thông tin của toàn bộ hệ thống chỉ dẫn đỗ xe, vị trí xe còn trống trong bãi tại từng tầng

 

- Đạt tại khu vực lên xuống bãi đỗ xe của tòa nhà.

 

- LED Module : 96mm x 4ea


- Chuẩn truyền thông tin : RS-485 (2 wires)


- Nguồn cấp : AC 85V ~ 264V, 50/60Hz


- Nhiệt độ hoạt động : -20℃~ +60℃


- Kích thước : 800(W) x 1500(H) x 180(D)mm


- Vỏ máy : Painted Stainless Steel