PA-6312/6324/6336/6348

Ngày đăng: 26/11/2014


 

 

 

* Các Thông Số Cơ Bản:

 

- Đa dạng với rất nhiều công suất khác nhau PA-6312/120W, PA-6324/ 240W, PA-6336/360W,

 

PA-6348/480W.

 

- Giám sát tình trạng âm ly qua Led hiển thị.

 

- Kích Thước: 482(W)×132(H)×280(D)mm.

 

- Khối Lượng: PA-6312/14kg, PA-6324/19lg, PA-6336/19kg, PA-6348/22kg.