Nhà máy điện thoại Samsung Display V3

Ngày đăng: 20/09/2017 

Nhà máy Samsung Display V3 Bắc Ninh .

 

* Dự án Nhà máy sản xuất điện thoại Samsung Display V3 tại Bắc Ninh.

 

* Địa Điểm: Khu công nghiệp Trung Yên Phong - Bắc Ninh.

 

* Gói thầu: Cung cấp và cài đặt hệ thống âm thanh thông báo.

 

 

am thanh inter-m
 

 

am thanh inter-m
 

 

am thanh inter-m 

 

 

am thanh inter-m

 

 

am thanh inter-m

 

 

am thanh inter-m

 

 

am thanh inter-m