Nhà máy Samsung Metal Thái Nguyên

Ngày đăng: 16/08/2016 

Nhà máy Samsung Metal Thái Nguyên.

 

* Dự án Nhà máy Samsung Metal tại Thái Nguyên.


* Địa Điểm: Khu công nghiệp Yên bình – Phổ yên – Thái Nguyên


* Một số hình ảnh của dự án: