Nhà máy Samsung Display Bắc Ninh

Ngày đăng: 16/08/2016 

Nhà máy Samsung Display Bắc Ninh.

 

* Dự án Nhà máy Samsung Display tại Bắc Ninh.

 

* Địa Điểm: Khu công nghiệp Trung Yên Phong - Bắc Ninh.

 

* Một số hình ảnh của dự án