Nhà Máy Samsung Thái Nguyên

Ngày đăng: 16/08/2016 

Nhà Máy Samsung Thái Nguyên 

  

  

* Dự án Nhà máy Samsung Electronic Vietnam tại Thái Nguyên.

 

* Địa Điểm: Khu công nghiệp Yên bình – Phổ yên – Thái Nguyên

 

*  Một số hình ảnh của dự án: