Nhà Máy Pepsico Bắc Ninh

Ngày đăng: 16/08/2016 

Nhà Máy Pepsico  Bắc Ninh.

 

 

* Dự án Nhà máy Pepsico Bắc Ninh.

 

* Địa Điểm: Khu công nghiệp VSIP - Phù chuẩn - Từ Sơn - Bắc Ninh.

 

* Chủ đầu tư: Công ty Pepsico Vietnam

 

* Hạng mục lắp đặt: Hệ thống âm thanh thông báo