Nhà Máy LG Hải Phòng

Ngày đăng: 16/08/2016 

Nhà Máy LG Hải Phòng.

 

 

 

* Dự án Nhà máy LG Hải Phòng.

 

* Địa Điểm: KCN Tràng Duệ - An Dương - Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải - Hải Phòng.

 

* Cung cấp: Hệ thống âm thanh thông báo.