Micro chọn vùng SR-100/100KP

Ngày đăng: 08/04/2013


TÍNH NĂNG
* Micro thông báo tích hợp chọn vùng.
* 24 vùng.
* Điều chỉnh âm lượng thông báo.
* Kết nối mở rộng thêm 12 vùng (SR-100KP).
* Tương thích: PAC-5000, hệ PA kỹ thuật số IPC