Micro chọn vùng RM-05A

Ngày đăng: 08/04/2013


TÍNH NĂNG
* Micro chọn vùng 5 kênh.
* Âm thanh tiền thông báo.
* Kết nối: PCT-610/620, PAM-340A/480A