Khu Ký Túc Xá Nhân Viên Samsung Bắc Ninh

Ngày đăng: 20/09/2017 

Khu Ký Túc Xá Nhân Viên Samsung Bắc Ninh.

  

 * Dự án Nhà máy Samsung Electronic Vietnam tại Bắc Ninh.

* Địa Điểm: Khu công nghiệp Trung Yên Phong - Bắc Ninh.

* Một số hình ảnh của dự án: