Hệ thống âm thanh thông báo nhà máy Pepsico

Ngày đăng: 08/04/2013


Nhà máy nước giải khát PEPSICO Bắc Ninh là 1 trong 5 nhà máy của PEPSICO và cũng là nhà máy có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất của PEPSICO tại Việt Nam. Nhà máy được Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 27-10-2010, với tổng vốn đầu tư 73 triệu USD được xây dựng trên diện tích 12 ha tại KCN VSIP Bắc Ninh. Trong điều kiện nền kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng cao của tập đoàn và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, các cấp, ngành, sau 16 tháng thi công đến tháng 5-2012 nhà máy đã đi vào hoạt động với 8 loại sản phẩm, tạo việc làm cho 300 lao động trực tiếp và hàng nghìn lao động gián tiếp.