Hệ thống âm thanh địa chỉ - Public address (PA) systems 600 Series

Ngày đăng: 08/04/2013


I.  MÔ T H THNG

- H thng PA (Puplic Address) đáp ng đưc các yêu cu vthông báo gia các b phn trong các khu vc ca toà nhà vi nhau vi c đc đim sau:- Các khu vc đưc chia thành c nhóm khác nhau vi các đa ch riêng bit. T bt c v trí nào ca toà nhà chúng ta s dng bàn gi cũng có th gi đến tng vùng (zone) đã đưc thiết lp trưc đó hoc tng báo cho toàn vùng (All zone) khi cn thiết.

- H thống s dụng trong các công trình Bnh Vin, khách Sn, Cao c Văn Png, Nhà Máy.

- Trong điu kin bình thưng hthng s phát nhc nn dùng cho vic gii trí ti c khu vc yêu cu hoc dùng để thông báo cho các v trí cn thiết ca tòa nhà. Khi có tín hiu báo cháy đưa vào h thống (đã đưc kết ni và thiết lp tc) thì hệ thng phát ra nhng tin báo đng khn cp đã đưc lưu tc đó đến tt c các khu vc ca tòa nhà hoc một ku vc mc đnh đưc i đt tc đó. Khi có nhân viên bo v hoc nhân viên PCCC tng báo mt tin nhn khn cấp(tng báo bng Emergency micro kèm theo hthng mt trưc Controller) thì lp tc quyn ưu tiên tng báo đó s đưc ưu tiên cao nht. Trong tng hp có ha hon xy ra, h thống s đưc dùng ưu tiên cho vic thông báo hưng dn thoát him, tuân theo tiêu chun IEC 60268-5., EN55103, EN55020..Đt chng nhn ISO 9001, ISO14001.

II. H THNG BAO GM

Trung tâm điu khin và chn vùng ( Emergency combination system ) : Kết nối vi 16 vùng loa thông báo, có th m rng lên đến 32 vùng loa. Ngõ vào cho bàn gi, ngõ ra loa loi 100V và kết ni đưc lên đến 4 bàn gi cn vùng.

Vùng m rng(Emergency combination system):dùng đb xung 16 ng loa tng báo cho controller và có th kết ni vi 16 đưng kích vào từ hệ thng khác: như báo cháy, báo giờ …

B phát tín hiu tng báo khn ( Emergency panel): Phát tín hiu thông báo khn cp, tích hp micro thông báo khn (thông báo khn khi có ho hon hoc nhng tin khn đến các khu vc ca hệ thống).

B khuếch đi tín hiu (Power Amplifier): dùng đb xung công sut (480/360/240/120W)  cho h thống có công sut ln ( Từ 2 Amplifier tr lên).

B giám sát ngõ ra Amplifier ( Moniter panel ) : giám sát ti đa 8 Amplifier cho mt bộ.

B kim tra tín hiu ng ra loa ( Speaker line checker ) : giám sát ti đa 24 ngõ ra loa.

B ghi âm thông báo k thut s ( Multi voice file ) : Ghi và phát âm thanh thông báo khn cp bng nhiu ngôn ngữ.

B đnh thi gian ( Weekly program time) : đnh thi gian hàng ngày, hàng tun , vi 15 âm điu nhc khác nhau có sn.

B sc bình và lưu tr nguồn(Backup Power): thi gian backup cho phép là 30 phút dùng khi mt nguồn đin chính.

Đầu CD : dùng đphát nhc nn gii trí cho toà nhà, đc đưcấc loi đĩa CD-MP3-WMA.

B phát AM/FM: Dùng đphát tín hiu AM/FM.

Micro chn  vùng(Remote micro phones ): Micro đin đng đ nhy cao dng c ngng, kiu lp đt để trên bàn, có t chn vùng, các bàn gọi đưc nối vi nhau theo kiu ng loop bng cáp điều khin 9 Pair và 1 sp cáp cho micro đưc đt ti phòng v, quy tiếp tân, phòng chi và png điu khin,dùng để thc hin tin thông báo đến các khu vc ca h thng.

Micro tng báo khn (Emergency micro)Dùng điu thông báo khn khi có ho hon hoc nhng tin khn đến các khu vc ca hthống.

Loa âm trn 3-6-12-20-50-80W (Ceiling Speaker): Đưc lp dọc theo hành lang, và khu  vc văn phòng, hành lang ca tòa nhà.Dùng phát nhc nn và các tin thông báo đến các khu vc trong hthng.

Loa gn tưng 3-10-30W ( Wall Speaker ) : Đưc lp dọc theo hành lang, và khu vc văn phòng, hành lang ca tòa nhà.Dùng phát nhc nn và các tin thông báo đến các khu vc trong hthống.

Loa nén 10-20-30-50W (Horn Speaker): đưc lp ti các khu vc có tiếng n cao như nhà xưng,khu vc công cng,bãi xe.

III . ĐC NH K THUẬT CỦA H THỐNG

- 600 SERIES SYTEM là hthng tích hp từ 6 Zonec có th m rng lên ti 32Zone thông báo.

- Phát tín hiu báo khn cp bng nhiu nn ng thông qua thiết b ghi âm k thut s ( Multi voice file).

- H thống tng báo khn cp, thông báo chn vùng ( 1-32 ng hoc tc cả).

- Phát tín hiu báo khn cp bng nhiu th tiếng.

- Đnh thi gian làm vic hàng ngày, hàng tun.

- Phát nhc nn (BGM ) , AM/FM Tuner.

- Đin năng tiêu th h thống thp.

- D dàng s dụng và hiu qu cao.

- Thiết kế tt và đp.