HÌNH ẢNH HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Ngày đăng: 02/03/2013


 

  • Giải pháp quản lý bãi đỗ xeNgày đăng: 23/06/2011

    Giải pháp quản lý bãi đỗ xe

    Xem tiếp

  • Hiệu quả đầu tư bãi đỗ xe tự động.Ngày đăng: 17/06/2011

    Hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh của DKEE là một giải pháp xử lý tập trung, chính vì vậy không có bất cứ một xử lý, tính toán hay lưu trữ gì tại các trạm giám sát vào ra. Do đó với cấu hình trên các máy chủ có thể đáp ứng tối ưu cho bãi đỗ xe với bất cứ quy mô nào.

    Xem tiếp