Đặc Tính Chung

Ngày đăng: 05/11/2014


 

* Hệ thống âm thanh thông báo lập trình được VX-2000 sẽ giúp bạn

 

 

có thêm những giải pháp cho hệ thống âm thanh với những đặc trưng

 

 

nổi bật sau:

 

 

- Số vùng chọn: 10 vùng / 1EA, có thể mở rộng tối đa được 80 vùng chọn.

 


- Tích hợp sẵn bộ phát âm thanh thông báo khẩn khi cháy hoặc khẩn cấp


- Nguồn âm thanh vào: 8 Input.- Control input: 16/1EA.- Control output: 16/1EA.


* Thiết bị của hệ thống:


- VX-2000 : Bộ điều khiển trung tâm.


- VX-2000SF : Bộ giám sát và phân phối tín hiệu.


- VX-2000DS : Bộ cấp nguồn báo khẩn.


- VX-200PS/VX-2000PF : Modul cấp nguồn và vỏ.


- RM-200X : Micro chọn vùng.


- RM-210 : Bàn phím mở rộng cho micro chọn vùng.


- VP-2064/2122/2241/2421: âm ly sử dụng cho hệ thống.