Đặc Tính Chung

Ngày đăng: 05/11/2014


 

 

Hệ thống âm thanh thông báo VM-3000 series là hệ thống âm ly tích hợp điều khiển

 

 

 

* Một số đặc điểm quan trọng của hệ thống:

 

 

- Số vùng chọn: 6 vùng / 1EA, có thể mở rộng tối đa được 60 vùng chọn.

 

 

- Số kênh báo cháy: 6 kênh có thể lập trình báo cháy theo mục đích sử dụng.

 

 

- Nguồn âm thanh vào: 4 Input.

 

 

* Thiết bị của hệ thống:

 

 

- VM-3240VA / VM-3360VA : Bộ điều khiển trung tâm.

 

 

- VM/3240E / VM-3360E : Bộ điều khiển trung tâm mở rộng.

 

 

- RM-200M : Micro chọn vùng ( 10 key chức năng ).

 

 

- RM-210 : Bàn phím mở rộng cho Micro chọn vùng ( 10 key chức năng ).