DPA- Series

Ngày đăng: 26/11/2014


 

 

 

Thông số cơ bản:

 

- Âm ly kỹ thuật số.

 

- Nguồn AC 110-220 VAC

 

- Nguồn dự phòng 24VDC.

 

- Kênh và công suất:

 

DPA-300S DPA-300D DPA-300T DPA-300Q DPA-600S DPA-600D DPA-900S DPA-1200S
300W 2x300W 3x300W 4x300W 600W 2x600W 900W 1200W
1 kênh 2 kênh 3 kênh 4 kênh 1 kênh 2 kênh 1 kênh 1 kênh