Camera IP Dahua

 • NG570Ngày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina CMOS Độ phân giải: 1.3MP (1280x720, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color) 0lux IR LED On (B/W) Tiêu cự: 3.8 - 68.4mm Zoom quang: 18x

  Xem tiếp

 • NWE511-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina CMOS Độ phân giải: 1.3MP (1280x720, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NWE540-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/2.5" Aptina CMOS Độ phân giải: 5.0MP (2592x1920, 10fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NWE531-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina WDR CMOS Độ phân giải: 3.0MP (2048x1536, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NWE514-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/2.8" Sony Exmor CMOS Độ phân giải: 2.0MP (1920x1080, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NMW540-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/2.5" Aptina CMOS Độ phân giải: 5.0MP (2592x1920, 10fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NMW531-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina WDR CMOS Độ phân giải: 3.0MP (2048x1536, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NMW514-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/2.8" Sony Exmor CMOS Độ phân giải: 2.0MP (1920x1080, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NMW511-IRNgày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina CMOS Độ phân giải: 1.3MP (1280x720, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NB531Ngày đăng: 05/11/2014

  1/3" Aptina WDR CMOS Độ phân giải: 3.0MP (2048x1536, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NB540Ngày đăng: 05/11/2014

  1/2.5" Aptina CMOS Độ phân giải: 5.0MP (2592x1920, 10fps) Độ nhạy sáng: 0.5lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp

 • NB514Ngày đăng: 05/11/2014

  1/2.8" Sony Exmor CMOS Độ phân giải: 2.0MP (1920x1080, 30fps) Độ nhạy sáng: 0.1lux @ F1.2 (color)

  Xem tiếp