CAMERA WIFI AMMI

  • Camera WIFI ASTRONAUT AMMINgày đăng: 25/10/2018

    Camera WIFI Full HD 1080P Camera WIFI Full HD 1080P. Công nghệ đàm thoại hai chiều, quay quét 360 độ, tự động bật hồng ngoại khí ánh sáng yếu, nhận diện chuyển động và gửi cảnh báo tới điện thoại. Dark Knight AMME vừa là người kết nối trung gian giữa bạn với gia đình, vừa là người bảo vệ ngôi nhà bạn 24/24 một cách hiệu quả khi bạn xa nhà.

    Xem tiếp

  • Camera WIFI Snowman AMMINgày đăng: 25/10/2018

    Camera WIFI Full HD 1080P. Công nghệ đàm thoại hai chiều, tự động bật hồng ngoại khí ánh sáng yếu, nhận diện chuyển động và gửi cảnh báo tới điện thoại. Snowman AMME là người bảo vệ thầm lặng của ngôi nhà và gia đình bạn.

    Xem tiếp